Інтернет-газета ДРОГОБИЦЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО

 

Про тарифи і субсидії

Матеріали, надані УПСЗН Дрогобицької РДА на прес-конференції для місцевих ЗМІТарифи на ЖКП

№ п/п

Послуги

Стара ціна

грн.

Нова ціна грн.

Нормативні документи

 

1

Природний газ

З 01.05.2015р.по 30.09.2015р.

Для приготування їжі та підігріву води

 

Для комплексного споживання

За обсяг спожитий до 200м. куб природного газу з 01.10.2015 по 30.04.2016р.

 

понад  200м. куб.

 

 

 

1,089

 

 

 

7,188

 

 

З 01.04.2015р.

 

Постанова НКРЕ від 03.03.2015р.

 № 583

 

 

 

 

 

 

 

1,788

 

 

 

 

 

 

3,600

 

3,645

 

 

 

 

7,188

 

2

 

Електроенергія

 З 01.04.2015р. по 31.08.2015р.

до 150кВт. год.

 

 

28,5

 

 

36,6

 

З 01.04.2015р.

Постанова НКРЕ від 26.02.2015р.

 № 220

 

 

150-600 кВт. год.

 

38,76

63

 

понад 600 кВт. год. 

134,04

140,7

 

 

З 01.09.2015р. по 29.02.2016р.

 

до 150кВт. год. 

 

 

 

 

 

 

 

45,6

 

 

150-600 кВт. год.

 

 

 

78,9

 

 

понад 600 кВт. год.

 

 

147,9

 

 

З 01.03.2016р по 31.08.2016р.

до 150кВт. год.

 

 

 

57

 

 

150-600 кВт. год.

 

 

 

99

 

 

понад 600 кВт. год.

 

 

156

 

 

З 01.09.2016р. по 28.02.2017р.

до 150кВт. год.

 

 

 

 

71,4

 

 

150-600 кВт. год.

 

 

129

 

 

понад 600 кВт. год.

 

163,8

 
  • Примітка – для селищ міського типу обсяг споживання до 100 к Вт. год

                                                                                                           100-600 к.Вт. год

                                                                                                                  Більше 600 к. Вт. год

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., № 19, ст. 683; 1999 р., № 20, ст. 886, № 48, ст. 2350; 2000 р., № 5, ст. 178, № 35, ст. 1511; 2001 р., № 20, ст. 881, № 52, ст. 2373; 2002 р., № 51, ст. 2290; 2003 р., № 9, ст. 397, № 45, ст. 2362; 2004 р., № 30, ст. 2020; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., № 39, ст. 1552; 2009 р., № 37, ст. 1251, № 42, ст. 1410; 2010 р., № 55, ст. 1869, № 71, ст. 2561; 2011 р., № 22, ст. 914, № 55, ст. 2213, № 71, ст. 2684; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 21, ст. 705; 2014 р., № 73, ст. 2064):

1) у пункті 2:

абзац третій після слів “побутове паливо і природний газ” доповнити словами “або природний газ і електроенергія”;

абзац п’ятий після слів “відповідність вимогам нормативно-правових актів” доповнити словами “, проведених організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж”;

2) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

“3. Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).”;

3) пункт 4 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами встановлюються Кабінетом Міністрів України.

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися структурними підрозділами з питань соціального захисту населення непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів. Положення про комісії затверджують органи, які їх утворили.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим—сьомим;

4) у пункті 5:

підпункти 1—4 виключити;

у підпункті 5:

перше речення викласти у такій редакції: “5) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.”;

друге речення виключити;

підпункт 6 після слова “осіб” доповнити словами “(осіб, які фактично проживають)”;

5) у першому реченні абзацу першого пункту 51 слова “та виконавчих органів міських і районних рад” замінити словами “, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад”;

6) пункт 6 після слів “на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації” доповнити словами “, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг (далі — орендар)”;

7) у пункті 7:

абзац перший після слів “житловому приміщенні (будинку) осіб” доповнити словами “(осіб, які фактично проживають)”;

абзаци другий і третій пункту 7 викласти у такій редакції:

“Кількість зазначених осіб та їх соціальний статус визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі повторного призначення субсидії на наступний період — на початок місяця, з якого призначається субсидія.

У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).”;

8) пункти 8, 12 і 13 викласти у такій редакції:

“8. Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з отриманих особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а для призначення субсидії на наступний період — доходів, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово).”;

“12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7 цього Положення, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — на основі річного доходу осіб за попередній календарний рік.

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках — за попередній календарний рік.

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за шість місяців, що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7 цього Положення, після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики.

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства, в сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений період або розмір призначеної щомісячної пенсії.

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) (осіб, які фактично проживають), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

13. Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі — за місцем проживання):

заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;

довідки про доходи — у випадках, передбачених абзацом третім пункту 12 цього Положення;

договір найму (оренди) житла (за наявності).

Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання).

Забороняється вимагати від громадян документи, що не передбачені цим Положенням.

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

Для нарахування субсидій на запит структурних підрозділів з питань соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються відомості про:

склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб — житлово-експлуатаційними організаціями або іншими органами, що визначені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; у сільській місцевості — сільські (селищні) ради;

забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами за формами, затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями, в яких зазначається вартість послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування комунальними послугами в опалювальний і неопалювальний періоди, — житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги;

доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — ДФС у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном;

суми пенсійних виплат осіб, пенсії яким призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), а також осіб, які отримують пенсії не за місцем реєстрації — Пенсійним фондом України.

Інформація про суми пенсійних виплат осіб (крім осіб, пенсії яким призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”) одержується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за результатами обміну електронними базами даних відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 497 “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814).

Для нарахування субсидії можуть використовуватися відомості про доходи та розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних на електронних носіях інформації, одержаних від служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, організацій, що надають житлово-комунальні послуги та здійснюють нарахування плати за житлово-комунальні послуги за договорами з підприємствами (інформаційно-обчислювальні центри, розрахункові центри, центри нарахування плати за житлово-комунальні послуги тощо).

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають право робити запити та безоплатно отримувати у строк до 15 календарних днів від ДФС, Державтоінспекції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, вищих навчальних закладів, фондів соціального страхування інформацію, необхідну для призначення субсидій та проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням субсидій.

У разі подання документів, передбачених цим пунктом, у неповному обсязі субсидія призначається за умови надходження протягом місяця з дня подання (відправлення) заяви усіх необхідних документів.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей, визначених абзацами восьмим — дванадцятим цього пункту.”;

9) у пункті 14:

у першому реченні абзацу першого слова “шість місяців” замінити цифрами і словами “12 місяців з місяця звернення за її призначенням”;

абзаци третій — шостий викласти у такій редакції:

“У разі звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального періоду (з дати зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги) як виняток субсидія призначається з початку опалювального періоду (з місяця, в якому відбулися такі зміни).

Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців, календарний рік) для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому відповідному періоді. Для цього структурні підрозділи з питань соціального захисту населення збирають необхідну інформацію у порядку, передбаченому пунктом 13 Положення, без звернення громадянина і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення щодо призначення (непризначення) субсидії та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися.

У разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, або для індивідуального опалення використовується природний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурні підрозділи з питань соціального захисту населення про зміни у складі зареєстрованих  у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього Положення, шляхом подання відповідних документів.”;

доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

“коли початок (закінчення) опалювального періоду встановлений не з першого числа (не до останнього числа) місяця — виходячи з вартості послуг з централізованого опалення, газо- та електропостачання для індивідуального опалення з урахуванням кількості днів опалювального періоду;

отримання від ДФС за запитом уточненої інформації про доходи осіб, зазначених у пункті 7 цього Положення (крім субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива).”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — сімнадцятим;

абзац тринадцятий виключити;

перше речення абзацу п’ятнадцятого після слів “не більше встановленої соціальної норми житла” доповнити словами і цифрою “(крім випадків призначення субсидії на понаднормову площу житла відповідно до пункту 4 цього Положення)”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Якщо норми споживання комунальних послуг, що затверджені органами місцевого самоврядування, є меншими, ніж соціальні нормативи користування комунальними послугами, для розрахунку субсидій застосовуються:

соціальні нормативи користування комунальними послугами (за наявності засобів обліку);

норми споживання, затверджені органами місцевого самоврядування (за відсутності засобів обліку).”;

10) у другому реченні абзацу третього пункту 15 слова “оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період” замінити словами “оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди”;

11) у пункті 20:

у першому реченні абзацу другого після слів “житлово-комунальні послуги, якщо” доповнити словами “змінився власник особового рахунка або”;

абзац п’ятий виключити;

в абзаці восьмому слова “набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована” замінити словами і цифрами “зміни, зазначені у пункті 14 цього Положення,”, а після слів “повертається ним” доповнити словами “у подвійному розмірі”;

12) у тексті Положення слова “органи праці та соціального захисту населення” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “структурні підрозділи з питань соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі.

2. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1129; 1999 р., № 20, ст. 886; 2000 р., № 5, ст. 178; 2003 р., № 21, ст. 932; 2007 р., № 2, ст. 69; 2010 р., № 55, ст. 1869, № 71, ст. 2561; 2011 р., № 53, ст. 2116; 2014 р., № 73, ст. 2064) слова “за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення” виключити, а слова “середньомісячного сукупного доходу за попередній календарний рік” замінити словами “сукупного доходу за попередній календарний рік”.

_____________________

 

 

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106

__________________________________
(найменування структурного підрозділу
__________________________________
з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

Від __________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

зареєстроване (для орендарів — фактичне) місце проживання: _______________

_________________________________________________________________

контактний телефон ___________________ паспорт: серія _____ № _________

__________________________________________  ___ __________  ___ р.
                       (ким і коли виданий)

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________
   (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Вид послуги

Номер особового рахунка

Найменування організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

 

 

Газопостачання

 

 

 

Централізоване постачання холодної води

 

 

 

Централізоване постачання гарячої води

 

 

 

Водовідведення

 

 

 

Централізоване опалення

 

 

 

Електропостачання

 

 

 

Вивезення побутових відходів

 

 

 

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

_____ ______________ 20__ р.             __________________________

                                                                                            (підпис)

________

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

_____________________

 

 

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106

__________________________________
(найменування структурного підрозділу
__________________________________
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

1. ______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа ____ кв. метрів;

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку __________

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народ-
ження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з __________  20__ р.  до   __________  20__ року

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

Сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, гривень

Джерело доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата здійснення купівлі або оплати послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.

                 

____________________________                    ____ ______________ 20___ р.

    (підпис заявника)                                                                   

________

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

_____________________

 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106

ЧИСЕЛЬНІСТЬ,
на яку збільшується гранична чисельність
працівників структурних підрозділів з питань
соціального захисту населення

Область

Чисельність працівників

Дніпропетровська 

259

Донецька 

437

Запорізька 

106

Луганська 

163

Харківська

239

Усього

1204

_____________________

 

 

 Інструкція

про порядок заповнення бланку

Заяви про призначення житлової субсидії

1. Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг). Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.

2. У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого управління соціального захисту населення, до якого подається Заява.

3. У заяві зазначаються відомості про особу: прізвище, ім’я по батькові, зареєстроване місце проживання (для орендарів – фактичне місце проживання) із зазначенням адреси житла: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

4. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію:

- на оплату житлово-комунальних послуг;

- на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення).

Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

5. У Заяві необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я, зокрема:

1) у графі „Номер особового рахунку” – номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

2) у графі „Найменування організації, що надає послуги” – назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

3) у графі „Примітки” зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: „є лічильник”або „немає лічильника”.

6. У Заяві необхідно відмітити чи розглядати питання призначення субсидії комісією, створеною місцевими органами влади, що здійснюється на підставі обстеження умов проживання сім’ї.

Рішення про призначення субсидії комісією приймається у таких випадках:

- заявник є непрацездатною особою, проживає один і бажає отримати субсидію на збільшену площу житла;

- особові рахунки відкриті на особу, яка не зареєстрована;

- сім’я протягом 12 місяців перед зверненням здійснила одноразову покупку або оплатила послуги (навчання, будівництва, ремонту, мобільний зв’язок) на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень

7. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Заяви.

Інструкція

про порядок заповнення бланку

Декларації про доходи і витрати осіб,

які звернулися за призначенням житлової субсидії

Декларацію заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг.

У правому верхньому куті зазначається назва місцевого управління соціального захисту населення до якого подається Декларація.

У розділі І:

У позиції 1 вказується: прізвище, ім’я по батькові особи, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особи, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

У позиції 2 необхідно зазначити загальну площу житлового приміщення (кв. метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний чи багатоквартирний.

У позиції 3 вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, дати народження, ідентифікаційного номера (за наявності) таких осіб. У графі „Примітки” можливо зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб. У графі „Джерело доходу” – назва установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

У розділі ІІІ вказується інформація про особу, яка здійснила одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень із зазначенням виду, вартості, дати здійснення купівлі (оплати) майна або послуг.

Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Декларації.


 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106
____________________________________
(найменування структурного підрозділу
____________________________________
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

1. __________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа ____ кв. метрів;
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку __________
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів - особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з __________ 20__ р. до __________ 20__ року

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

Сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, гривень

Джерело доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата здійснення купівлі або оплати послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов'язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.

________________
(підпис заявника)

___ ____________ 20__ р.

__________
Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2015 р. № 106
___________________________________
(найменування структурного підрозділу
___________________________________
з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

            Від ____________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
зареєстроване (для орендарів - фактичне) місце проживання: _________________________
контактний телефон ___________________________ паспорт: серія _____ № ____________
_______________________________________________________ ___ __________ ___ р.
                                                         (ким і коли виданий)
реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________
            (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

 

Вид послуги

Номер особового рахунка

Найменування організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

 

 

Газопостачання

 

 

 

Централізоване постачання холодної води

 

 

 

Централізоване постачання гарячої води

 

 

 

Водовідведення

 

 

 

Централізоване опалення

 

 

 

Електропостачання

 

 

 

Вивезення побутових відходів

 

 

 

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов'язуюся протягом місяця повідомити про це

структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

 

___ ___________ 20__ р.

__________________
(підпис)

__________
Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

 

 

Соціальні  норми житла та  соціальні нормативи користування ЖКП для надання житлових субсидій та пільг з 1 жовтня 2014 року

Старі                                                                     

 

 Нові

Газопостачання

 

 

 На опалювальну площу   11м.куб.на 1м. кв.

 

7м. куб. на 1м. кв.

Приготування їжі 18,3м. куб

9м. куб.( добавляється на особу)

Водонагрівач 23,6м. куб .

18м. куб. (добавляється на сім’ю)

 

Електроенергія

 

75к.Вт. на 1-2 особи +15 на кожного члена сім’ї але не більше 150 кВт. на сім’ю.

 

 

 

90 кВт. на місяць на сім’ю (домогосподарство) і додатково 30 кВт. на місяць на кожного члена сім’ї (домогосподарства), але не більше 210кВт. на місяць

У селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, - 30 кВт,г на місяць на одну особу.

Водопостачання

3,65м. куб.  на одну особу

 

4м. куб. на оду особу на місяць

 

 

Норма житла

 

21м. кВ. на одну особу +10,5м. кВ. на сім’ю

 

 

 

13,65м. кв. на оду особу +35,22м. кВ. на  домогосподарство

 

 

 

 

Соціальні  норми житла та  соціальні нормативи користування ЖКП для надання житлових субсидій та пільг

з 1 жовтня 2014 року 

Послуга

Норма до 1 жовтня 2014

Норма з 1 жовтня 2014

НОРМА  ЖИТЛА

пільги

21 м2 на особу + 10,5 м2

на сім’ю

не змінюється

субсидії

13,65 м2 на особу + 35,22 м2 на сім’ю

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

на опалення

11 м3 на 1 м2 площі

(в опалювальний період)

7 м3 на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (в опалювальний період)

на газову плиту

18,3 м3 на особу

9 м3 на особу

на газову плиту і водонагрівач

23,6 м3 на особу

18 м3 на особу

ВОДОПОСТАЧАННЯ

постачання холодної води

встановлюються органами місцевого самоврядування

5,7 м3 на особу

4,0 м3 на особу

(за відсутності централізованого постачання гарячої води)

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

на опалення

28 кВт.год на 1 м2 площі

(в опалювальний період)

65 кВт.год на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (в опалювальний період)

у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

75 кВт.год на сім’ю з 1-2 осіб + 15 кВт.год на іншого члена сім’ї

120 кВт.год на сім’ю з 1 особи + 30кВт.год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача)

90 кВт.год на сім’ю з 1 особи + 30кВт.год на іншого члена сім’ї (не більше 210 кВт)

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

100 кВт.год на сім’ю з 1-2 осіб + 25 кВт.год на іншого члена сім’ї

150 кВт.год на сім’ю з 1 особи + 30кВт.год на іншого члена сім’ї

У селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, - 30 кВт,г на місяць на одну особу.

ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

вивезення побутових відходів

встановлюються органами місцевого самоврядування

0,163 м3 та 0,244 м3 наособу

0,4167 м3 на особу

Коригуючий коефіцієнт: для розрахунку витрат електроенергії, природного газу на опалення      – для індивідуальних будинків        – 1,043,

                              - для багатоповерхових будинків    – 0,514

 

Таблиця розмірів оплати житлово-комунальних послуг осіб, які стали учасниками Програми субсидій

Таблиця розмірів оплати житлово-комунальних послуг осіб, які стали учасниками Програми субсидій

Дохід на 1 особу на місяць (гривень)

Обов'язкова плата від дохлду за ЖКП

Розмір щомісячного платежу для сім'ї (гривень):

з 1 особи

з 2 осіб

з 3 осіб

з 4 осіб

з 5 осіб

500

3,19%

15,9

31,9

47,8

63,8

79,7

510

3,25%

16,6

33,2

49,8

66,4

82,9

520

3,32%

17,2

34,5

51,7

69,0

86,2

530

3,38%

17,9

35,8

53,7

71,7

89,6

540

3,44%

18,6

37,2

55,8

74,4

93,0

550

3,51%

19,3

38,6

57,9

77,2

96,5

560

3,57%

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

570

3,64%

20,7

41,4

62,2

82,9

103,6

580

3,70%

21,5

42,9

64,4

85,8

107,3

590

3,76%

22,2

44,4

66,6

88,8

111,0

600

3,83%

23,0

45,9

68,9

91,8

114,8

610

3,89%

23,7

47,5

71,2

94,9

118,7

620

3,95%

24,5

49,0

73,5

98,1

122,6

630

4,02%

25,3

50,6

75,9

101,3

126,6

640

4,08%

26,1

52,2

78,4

104,5

130,6

650

4,15%

26,9

53,9

80,8

107,8

134,7

660

4,21%

27,8

55,6

83,3

111,1

138,9

670

4,27%

28,6

57,3

85,9

114,5

143,1

680

4,34%

29,5

59,0

88,5

118,0

147,4

690

4,40%

30,4

60,7

91,1

121,5

151,8

700

4,46%

31,3

62,5

93,8

125,0

156,3

710

4,53%

32,1

64,3

96,4

128,6

160,7

720

4,59%

33,1

66,1

99,2

132,2

165,3

730

4,66%

34,0

68,0

102,0

135,9

169,9

740

4,72%

34,9

69,8

104,8

139,7

174,6

750

4,78%

35,9

71,7

107,6

143,5

179,4

760

4,85%

36,8

73,7

110,5

147,3

184,2

770

4,91%

37,8

75,6

113,4

151,3

189,1

780

4,97%

38,8

77,6

116,4

155,2

194,0

790

5,04%

39,8

79,6

119,4

159,2

199,0

800

5,10%

40,8

81,6

122,4

163,3

204,1

810

5,17%

41,8

83,7

125,5

167,4

209,2

820

5,23%

42,9

85,8

128,6

171,5

214,4

830

5,29%

43,9

87,9

131,8

175,7

219,7

840

5,36%

45,0

90,0

135,0

180,0

225,0

850

5,42%

46,1

92,2

138,2

184,3

230,4

860

5,48%

47,2

94,3

141,5

188,7

235,8

650

4,15%

26,9

53,9

80,8

107,8

134,7

660

4,21%

27,8

55,6

83,3

111,1

138,9

670

4,27%

28,6

57,3

85,9

114,5

143,1

680

4,34%

29,5

59,0

88,5

118,0

147,4

690

4,40%

30,4

60,7

91,1

121,5

151,8

700

4,46%

31,3

62,5

93,8

125,0

156,3

710

4,53%

32,1

64,3

96,4

128,6

160,7

720

4,59%

33,1

66,1

99,2

132,2

165,3

730

4,66%

34,0

68,0

102,0

135,9

169,9

740

4,72%

34,9

69,8

104,8

139,7

174,6

750

4,78%

35,9

71,7

107,6

143,5

179,4

760

4,85%

36,8

73,7

110,5

147,3

184,2

770

4,91%

37,8

75,6

113,4

151,3

189,1

780

4,97%

38,8

77,6

116,4

155,2

194,0

790

5,04%

39,8

79,6

119,4

159,2

199,0

800

5,10%

40,8

81,6

122,4

163,3

204,1

810

5,17%

41,8

83,7

125,5

167,4

209,2

820

5,23%

42,9

85,8

128,6

171,5

214,4

830

5,29%

43,9

87,9

131,8

175,7

219,7

840

5,36%

45,0

90,0

135,0

180,0

225,0

850

5,42%

46,1

92,2

138,2

184,3

230,4

860

5,48%

47,2

94,3

141,5

188,7

235,8

870

5,55%

48,3

96,5

144,8

193,1

241,4

880

5,61%

49,4

98,8

148,2

197,6

246,9

890

5,68%

50,5

101,0

151,5

202,1

252,6

900

5,74%

51,7

103,3

155,0

206,6

258,3

910

5,80%

52,8

105,6

158,4

211,3

264,1

920

5,87%

54,0

108,0

161,9

215,9

269,9

930

5,93%

55,2

110,3

165,5

220,6

275,8

940

5,99%

56,4

112,7

169,1

225,4

281,8

950

6,06%

57,6

115,1

172,7

230,2

287,8

960

6,12%

58,8

117,6

176,3

235,1

293,9

970

6,19%

60,0

120,0

180,0

240,0

300,0

980

6,25%

61,3

122,5

183,8

245,0

306,3

990

6,31%

62,5

125,0

187,5

250,0

312,5

1000

6,38%

63,8

127,6

191,3

255,1

318,9

1010

6,44%

65,1

130,1

195,2

260,2

325,3

1020

6,51%

66,4

132,7

199,1

265,4

331,8

1030

6,57%

67,7

135,3

203,0

270,6

338,3

1040

6,63%

69,0

138,0

206,9

275,9

344,9

1050

6,70%

70,3

140,6

210,9

281,3

351,6

1060

6,76%

71,7

143,3

215,0

286,6

358,3

1070

6,82%

73,0

146,0

219,0

292,1

365,1

1080

6,89%

74,4

148,8

223,2

297,6

371,9

1090

6,95%

75,8

151,5

227,3

303,1

378,9

1100

7,02%

77,2

154,3

231,5

308,7

385,8

1110

7,08%

78,6

157,2

235,7

314,3

392,9

1120

7,14%

80,0

160,0

240,0

320,0

400,0

1130

7,21%

81,4

162,9

244,3

325,7

407,2

1140

7,27%

82,9

165,8

248,6

331,5

414,4

1150

7,33%

84,3

168,7

253,0

337,4

421,7

1160

7,40%

85,8

171,6

257,4

343,3

429,1

1170

7,46%

87,3

174,6

261,9

349,2

436,5

1180

7,53%

88,8

177,6

266,4

355,2

444,0

1190

7,59%

90,3

180,6

270,9

361,3

451,6

1200

7,65%

91,8

183,7

275,5

367,3

459,2

1210

7,72%

93,4

186,7

280,1

373,5

466,9

1220

7,78%

94,9

189,8

284,8

379,7

474,6

1230

7,84%

96,5

193,0

289,5

385,9

482,4

1240

7,91%

98,1

196,1

294,2

392,2

490,3

1250

7,97%

99,6

199,3

298,9

398,6

498,2

1260

8,04%

101,3

202,5

303,8

405,0

506,3

1270

8,10%

102,9

205,7

308,6

411,5

514,3

1280

8,16%

104,5

209,0

313,5

418,0

522,4

1290

8,23%

106,1

212,3

318,4

424,5

530,6

1300

8,29%

107,8

215,6

323,3

431,1

538,9

1310

8,35%

109,4

218,9

328,3

437,8

547,2

1320

8,42%

111,1

222,2

333,4

444,5

555,6

1330

8,48%

112,8

225,6

338,4

451,3

564,1

1340

8,55%

114,5

229,0

343,5

458,1

572,6

1350

8,61%

116,2

232,5

348,7

464,9

581,2

1360

8,67%

118,0

235,9

353,9

471,8

589,8

1370

8,74%

119,7

239,4

359,1

478,8

598,5

1380

8,80%

121,5

242,9

364,4

485,8

607,3

1390

8,86%

123,2

246,4

369,7

492,9

616,1

1400

8,93%

125,0

250,0

375,0

500,0

625,0

1410

8,99%

126,8

253,6

380,4

507,2

634,0

1420

9,06%

128,6

257,2

385,8

514,4

643,0

1430

9,12%

130,4

260,8

391,2

521,7

652,1

1440

9,18%

132,2

264,5

396,7

529,0

661,2

1450

9,25%

134,1

268,2

402,3

536,4

670,4

1460

9,31%

135,9

271,9

407,8

543,8

679,7

1470

9,38%

137,8

275,6

413,4

551,3

689,1

1480

9,44%

139,7

279,4

419,1

558,8

698,5

1490

9,50%

141,6

283,2

424,8

566,4

707,9

1500

9,57%

143,5

287,0

430,5

574,0

717,5

1510

9,63%

145,4

290,8

436,2

581,7

727,1

1520

9,69%

147,3

294,7

442,0

589,4

736,7

1530

9,76%

149,3

298,6

447,9

597,2

746,5

1540

9,82%

151,3

302,5

453,8

605,0

756,3

1550

9,89%

153,2

306,4

459,7

612,9

766,1

1560

9,95%

155,2

310,4

465,6

620,8

776,0

1570

10,01%

157,2

314,4

471,6

628,8

786,0

1580

10,08%

159,2

318,4

477,6

636,8

796,0

1590

10,14%

161,2

322,5

483,7

644,9

806,2

1600

10,20%

163,3

326,5

489,8

653,1

816,3

1610

10,27%

165,3

330,6

495,9

661,3

826,6

1620

10,33%

167,4

334,7

502,1

669,5

836,9

1630

10,40%

169,4

338,9

508,3

677,8

847,2

1640

10,46%

171,5

343,1

514,6

686,1

857,7

1650

10,52%

173,6

347,3

520,9

694,5

868,1

1660

10,59%

175,7

351,5

527,2

703,0

878,7

1670

10,65%

177,9

355,7

533,6

711,5

889,3

1680

10,71%

180,0

360,0

540,0

720,0

900,0

1690

10,78%

182,1

364,3

546,4

728,6

910,7

1700

10,84%

184,3

368,6

552,9

737,2

921,6

1710

10,91%

186,5

373,0

559,5

745,9

932,4

1720

10,97%

188,7

377,3

566,0

754,7

943,4

1730

11,03%

190,9

381,7

572,6

763,5

954,4

1740

11,10%

193,1

386,2

579,3

772,3

965,4

1750

11,16%

195,3

390,6

585,9

781,3

976,6

1760

11,22%

197,6

395,1

592,7

790,2

987,8

1770

11,29%

199,8

399,6

599,4

799,2

999,0

1780

11,35%

202,1

404,1

606,2

808,3

1 010,3

1790

11,42%

204,3

408,7

613,0

817,4

1 021,7

1800

11,48%

206,6

413,3

619,9

826,5

1 033,2

1810

11,54%

208,9

417,9

626,8

835,7

1 044,7

1820

11,61%

211,3

422,5

633,8

845,0

1 056,3

1830

11,67%

213,6

427,2

640,7

854,3

1 067,9

1840

11,73%

215,9

431,8

647,8

863,7

1 079,6

1850

11,80%

218,3

436,5

654,8

873,1

1 091,4

1860

11,86%

220,6

441,3

661,9

882,6

1 103,2

1870

11,93%

223,0

446,0

669,0

892,1

1 115,1

1880

11,99%

225,4

450,8

676,2

901,6

1 127,0

1890

12,05%

227,8

455,6

683,4

911,3

1 139,1

1900

12,12%

230,2

460,5

690,7

920,9

1 151,1

1910

12,18%

232,7

465,3

698,0

930,6

1 163,3

1920

12,24%

235,1

470,2

705,3

940,4

1 175,5

1930

12,31%

237,6

475,1

712,7

950,2

1 187,8

1940

12,37%

240,0

480,1

720,1

960,1

1 200,1

1950

12,44%

242,5

485,0

727,5

970,0

1 212,5

1960

12,50%

245,0

490,0

735,0

980,0

1 225,0

1970

12,56%

247,5

495,0

742,5

990,0

1 237,5

1980

12,63%

250,0

500,1

750,1

1 000,1

1 250,1

1990

12,69%

252,6

505,1

757,7

1 010,2

1 262,8

2000

12,76%

255,1

510,2

765,3

1 020,4

1 275,5

2010

12,82%

257,7

515,3

773,0

1 030,6

1 288,3

2020

12,88%

260,2

520,5

780,7

1 040,9

1 301,1

2030

12,95%

262,8

525,6

788,4

1 051,3

1 314,1

2040

13,01%

265,4

530,8

796,2

1 061,6

1 327,0

2050

13,07%

268,0

536,0

804,0

1 072,1

1 340,1

2060

13,14%

270,6

541,3

811,9

1 082,6

1 353,2

2070

13,20%

273,3

546,5

819,8

1 093,1

1 366,4

2080

13,27%

275,9

551,8

827,8

1 103,7

1 379,6

2090

13,33%

278,6

557,2

835,7

1 114,3

1 392,9

2100

13,39%

281,3

562,5

843,8

1 125,0

1 406,3

2110

13,46%

283,9

567,9

851,8

1 135,7

1 419,7

2120

13,52%

286,6

573,3

859,9

1 146,5

1 433,2

2130

13,58%

289,3

578,7

868,0

1 157,4

1 446,7

2140

13,65%

292,1

584,1

876,2

1 168,3

1 460,3

2150

13,71%

294,8

589,6

884,4

1 179,2

1 474,0

2160

13,78%

297,6

595,1

892,7

1 190,2

1 487,8

2170

13,84%

300,3

600,6

900,9

1 201,3

1 501,6

2180

13,90%

303,1

606,2

909,3

1 212,3

1 515,4

2190

13,97%

305,9

611,7

917,6

1 223,5

1 529,4

2200

14,03%

308,7

617,3

926,0

1 234,7

1 543,4

2210

14,09%

311,5

623,0

934,5

1 245,9

1 557,4

2220

14,16%

314,3

628,6

942,9

1 257,2

1 571,6

2230

14,22%

317,1

634,3

951,4

1 268,6

1 585,7

2240

14,29%

320,0

640,0

960,0

1 280,0

1 600,0

2250

14,35%

322,9

645,7

968,6

1 291,5

1 614,3

2260

14,41%

325,7

651,5

977,2

1 303,0

1 628,7

2270

14,48%

328,6

657,3

985,9

1 314,5

1 643,1

2280

14,54%

331,5

663,1

994,6

1 326,1

1 657,7

2290

14,60%

334,4

668,9

1 003,3

1 337,8

1 672,2

2300

14,67%

337,4

674,7

1 012,1

1 349,5

1 686,9

2310

14,73%

340,3

680,6

1 020,9

1 361,3

1 701,6

2320

14,80%

343,3

686,5

1 029,8

1 373,1

1 716,3

2330

14,86%

346,2

692,5

1 038,7

1 384,9

1 731,2

2340

14,92%

349,2

698,4

1 047,6

1 396,8

1 746,0

2350

14,99%

352,2

704,4

1 056,6

1 408,8

1 761,0

2360

15,05%

355,2

710,4

1 065,6

1 420,8

1 776,0

2370

15,11%

358,2

716,4

1 074,7

1 432,9

1 791,1

2380

15,18%

361,3

722,5

1 083,8

1 445,0

1 806,3

2390

15,24%

364,3

728,6

1 092,9

1 457,2

1 821,5

2400

15,31%

367,3

734,7

1 102,0

1 469,4

1 836,7

2410

15,37%

370,4

740,8

1 111,2

1 481,7

1 852,1

2420

15,43%

373,5

747,0

1 120,5

1 494,0

1 867,5

2430

15,50%

376,6

753,2

1 129,8

1 506,4

1 882,9

2440

15,56%

379,7

759,4

1 139,1

1 518,8

1 898,5

2450

15,63%

382,8

765,6

1 148,4

1 531,3

1 914,1

2460

15,69%

385,9

771,9

1 157,8

1 543,8

1 929,7

2470

15,75%

389,1

778,2

1 167,3

1 556,4

1 945,4

2480

15,82%

392,2

784,5

1 176,7

1 569,0

1 961,2

2490

15,88%

395,4

790,8

1 186,2

1 581,7

1 977,1

2500

15,94%

398,6

797,2

1 195,8

1 594,4

1 993,0

2510

16,01%

401,8

803,6

1 205,4

1 607,2

2 009,0

2520

16,07%

405,0

810,0

1 215,0

1 620,0

2 025,0

2530

16,14%

408,2

816,4

1 224,7

1 632,9

2 041,1

2540

16,20%

411,5

822,9

1 234,4

1 645,8

2 057,3

2550

16,26%

414,7

829,4

1 244,1

1 658,8

2 073,5

2560

16,33%

418,0

835,9

1 253,9

1 671,8

2 089,8

2570

16,39%

421,2

842,5

1 263,7

1 684,9

2 106,2

2580

16,45%

424,5

849,0

1 273,5

1 698,1

2 122,6

2590

16,52%

427,8

855,6

1 283,4

1 711,3

2 139,1

2600

16,58%

431,1

862,2

1 293,4

1 724,5

2 155,6

2610

16,65%

434,4

868,9

1 303,3

1 737,8

2 172,2

2620

16,71%

437,8

875,6

1 313,3

1 751,1

2 188,9

2630

16,77%

441,1

882,3

1 323,4

1 764,5

2 205,6

2640

16,84%

444,5

889,0

1 333,5

1 778,0

2 222,4

2650

16,90%

447,9

895,7

1 343,6

1 791,5

2 239,3

2660

16,96%

451,3

902,5

1 353,8

1 805,0

2 256,3

2670

17,03%

454,6

909,3

1 363,9

1 818,6

2 273,2

2680

17,09%

458,1

916,1

1 374,2

1 832,2

2 290,3

2690

17,16%

461,5

923,0

1 384,5

1 845,9

2 307,4

2700

17,22%

464,9

929,8

1 394,8

1 859,7

2 324,6

2710

17,28%

468,4

936,7

1 405,1

1 873,5

2 341,9

2720

17,35%

471,8

943,7

1 415,5

1 887,3

2 359,2

2730

17,41%

475,3

950,6

1 425,9

1 901,3

2 376,6

2740

17,47%

478,8

957,6

1 436,4

1 915,2

2 394,0

2750

17,54%

482,3

964,6

1 446,9

1 929,2

2 411,5

2760

17,60%

485,8

971,6

1 457,4

1 943,3

2 429,1

2770

17,67%

489,3

978,7

1 468,0

1 957,4

2 446,7

2780

17,73%

492,9

985,8

1 478,6

1 971,5

2 464,4

2790

17,79%

496,4

992,9

1 489,3

1 985,7

2 482,2

2800

17,86%

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

2810

17,92%

503,6

1 007,2

1 510,7

2 014,3

2 517,9

2820

17,98%

507,2

1 014,3

1 521,5

2 028,7

2 535,8

2830

18,05%

510,8

1 021,5

1 532,3

2 043,1

2 553,9

2840

18,11%

514,4

1 028,8

1 543,2

2 057,6

2 571,9

2850

18,18%

518,0

1 036,0

1 554,0

2 072,1

2 590,1

2860

18,24%

521,7

1 043,3

1 565,0

2 086,6

2 608,3

2870

18,30%

525,3

1 050,6

1 575,9

2 101,3

2 626,6

2880

18,37%

529,0

1 058,0

1 586,9

2 115,9

2 644,9

2890

18,43%

532,7

1 065,3

1 598,0

2 130,6

2 663,3

2900

18,49%

536,4

1 072,7

1 609,1

2 145,4

2 681,8

2910

18,56%

540,1

1 080,1

1 620,2

2 160,2

2 700,3

2920

18,62%

543,8

1 087,6

1 631,3

2 175,1

2 718,9

2930

18,69%

547,5

1 095,0

1 642,5

2 190,0

2 737,5

2940

18,75%

551,3

1 102,5

1 653,8

2 205,0

2 756,3

2950

18,81%

555,0

1 110,0

1 665,0

2 220,0

2 775,0

2960

18,88%

558,8

1 117,6

1 676,3

2 235,1

2 793,9

2970

18,94%

562,6

1 125,1

1 687,7

2 250,2

2 812,8

2980

19,01%

566,4

1 132,7

1 699,1

2 265,4

2 831,8

2990

19,07%

570,2

1 140,3

1 710,5

2 280,6

2 850,8

3000

19,13%

574,0

1 148,0

1 721,9

2 295,9

2 869,9

3010

19,20%

577,8

1 155,6

1 733,4

2 311,3

2 889,1

3020

19,26%

581,7

1 163,3

1 745,0

2 326,6

2 908,3

3030

19,32%

585,5

1 171,0

1 756,5

2 342,1

2 927,6

3040

19,39%

589,4

1 178,8

1 768,2

2 357,6

2 946,9

3050

19,45%

593,3

1 186,5

1 779,8

2 373,1

2 966,4

3060

19,52%

597,2

1 194,3

1 791,5

2 388,7

2 985,8

3070

19,58%

601,1

1 202,2

1 803,2

2 404,3

3 005,4

3080

19,64%

605,0

1 210,0

1 815,0

2 420,0

3 025,0

3090

19,71%

608,9

1 217,9

1 826,8

2 435,7

3 044,7

3100

19,77%

612,9

1 225,8

1 838,6

2 451,5

3 064,4

3110

19,83%

616,8

1 233,7

1 850,5

2 467,4

3 084,2

3120

19,90%

620,8

1 241,6

1 862,4

2 483,3

3 104,1

3130

19,96%

624,8

1 249,6

1 874,4

2 499,2

3 124,0

3140

20,03%

628,8

1 257,6

1 886,4

2 515,2

3 144,0

3150

20,09%

632,8

1 265,6

1 898,4

2 531,3

3 164,1

3160

20,15%

636,8

1 273,7

1 910,5

2 547,3

3 184,2

3170

20,22%

640,9

1 281,7

1 922,6

2 563,5

3 204,4

3180

20,28%

644,9

1 289,8

1 934,8

2 579,7

3 224,6

3190

20,34%

649,0

1 298,0

1 947,0

2 595,9

3 244,9

3200

20,41%

653,1

1 306,1

1 959,2

2 612,2

3 265,3

3210

20,47%

657,1

1 314,3

1 971,4

2 628,6

3 285,7

3220

20,54%

661,3

1 322,5

1 983,8

2 645,0

3 306,3

3230

20,60%

665,4

1 330,7

1 996,1

2 661,5

3 326,8

3240

20,66%

669,5

1 339,0

2 008,5

2 678,0

3 347,4

3250

20,73%

673,6

1 347,3

2 020,9

2 694,5

3 368,1

3260

20,79%

677,8

1 355,6

2 033,3

2 711,1

3 388,9

3270

20,85%

681,9

1 363,9

2 045,8

2 727,8

3 409,7

3280

20,92%

686,1

1 372,2

2 058,4

2 744,5

3 430,6

3290

20,98%

690,3

1 380,6

2 070,9

2 761,3

3 451,6

3300

21,05%

694,5

1 389,0

2 083,5

2 778,1

3 472,6

3310

21,11%

698,7

1 397,5

2 096,2

2 794,9

3 493,7

3320

21,17%

703,0

1 405,9

2 108,9

2 811,8

3 514,8

3330

21,24%

707,2

1 414,4

2 121,6

2 828,8

3 536,0

3340

21,30%

711,5

1 422,9

2 134,4

2 845,8

3 557,3

3350

21,36%

715,7

1 431,4

2 147,2

2 862,9

3 578,6

3360

21,43%

720,0

1 440,0

2 160,0

2 880,0

3 600,0

3370

21,49%

724,3

1 448,6

2 172,9

2 897,2

3 621,5

3380

21,56%

728,6

1 457,2

2 185,8

2 914,4

3 643,0

3390

21,62%

732,9

1 465,8

2 198,7

2 931,7

3 664,6

3400

21,68%

737,2

1 474,5

2 211,7

2 949,0

3 686,2

3410

21,75%

741,6

1 483,2

2 224,8

2 966,4

3 707,9

3420

21,81%

745,9

1 491,9

2 237,8

2 983,8

3 729,7

3430

21,88%

750,3

1 500,6

2 250,9

3 001,3

3 751,6

3440

21,94%

754,7

1 509,4

2 264,1

3 018,8

3 773,5

3450

22,00%

759,1

1 518,2

2 277,3

3 036,4

3 795,4

3460

22,07%

763,5

1 527,0

2 290,5

3 054,0

3 817,5

3470

22,13%

767,9

1 535,8

2 303,7

3 071,7

3 839,6

3480

22,19%

772,3

1 544,7

2 317,0

3 089,4

3 861,7

3490

22,26%

776,8

1 553,6

2 330,4

3 107,2

3 884,0

3500

22,32%

781,3

1 562,5

2 343,8

3 125,0

3 906,3

3510

22,39%

785,7

1 571,4

2 357,2

3 142,9

3 928,6

3520

22,45%

790,2

1 580,4

2 370,6

3 160,8

3 951,0

3530

22,51%

794,7

1 589,4

2 384,1

3 178,8

3 973,5

3540

22,58%

799,2

1 598,4

2 397,6

3 196,8

3 996,0

3550

22,64%

803,7

1 607,5

2 411,2

3 214,9

4 018,7

3560

22,70%

808,3

1 616,5

2 424,8

3 233,1

4 041,3

3570

22,77%

812,8

1 625,6

2 438,4

3 251,3

4 064,1

3580

22,83%

817,4

1 634,7

2 452,1

3 269,5

4 086,9

3590

22,90%

821,9

1 643,9

2 465,8

3 287,8

4 109,7

3600

22,96%

826,5

1 653,1

2 479,6

3 306,1

4 132,7

3610

23,02%

831,1

1 662,3

2 493,4

3 324,5

4 155,6

3620

23,09%

835,7

1 671,5

2 507,2

3 343,0

4 178,7

3630

23,15%

840,4

1 680,7

2 521,1

3 361,5

4 201,8

3640

23,21%

845,0

1 690,0

2 535,0

3 380,0

4 225,0

3650

23,28%

849,6

1 699,3

2 548,9

3 398,6

4 248,2

3660

23,34%

854,3

1 708,6

2 562,9

3 417,2

4 271,6

3670

23,41%

859,0

1 718,0

2 577,0

3 435,9

4 294,9

3680

23,47%

863,7

1 727,3

2 591,0

3 454,7

4 318,4

3690

23,53%

868,4

1 736,7

2 605,1

3 473,5

4 341,9

3700

23,60%

873,1

1 746,2

2 619,3

3 492,3

4 365,4

3710

23,66%

877,8

1 755,6

2 633,4

3 511,3

4 389,1

3720

23,72%

882,6

1 765,1

2 647,7

3 530,2

4 412,8

3730

23,79%

887,3

1 774,6

2 661,9

3 549,2

4 436,5

3740

23,85%

892,1

1 784,1

2 676,2

3 568,3

4 460,3

3750

23,92%

896,8

1 793,7

2 690,5

3 587,4

4 484,2

3760

23,98%

901,6

1 803,3

2 704,9

3 606,5

4 508,2

3770

24,04%

906,4

1 812,9

2 719,3

3 625,7

4 532,2

3780

24,11%

911,3

1 822,5

2 733,8

3 645,0

4 556,3

3790

24,17%

916,1

1 832,2

2 748,2

3 664,3

4 580,4

3800

24,23%

920,9

1 841,8

2 762,8

3 683,7

4 604,6

3810

24,30%

925,8

1 851,5

2 777,3

3 703,1

4 628,9

3820

24,36%

930,6

1 861,3

2 791,9

3 722,6

4 653,2

3830

24,43%

935,5

1 871,0

2 806,5

3 742,1

4 677,6

3840

24,49%

940,4

1 880,8

2 821,2

3 761,6

4 702,0

3850

24,55%

945,3

1 890,6

2 835,9

3 781,3

4 726,6

3860

24,62%

950,2

1 900,5

2 850,7

3 800,9

4 751,1

3870

24,68%

955,2

1 910,3

2 865,5

3 820,6

4 775,8

3880

24,74%

960,1

1 920,2

2 880,3

3 840,4

4 800,5

3890

24,81%

965,1

1 930,1

2 895,2

3 860,2

4 825,3

3900

24,87%

970,0

1 940,1

2 910,1

3 880,1

4 850,1

3910

24,94%

975,0

1 950,0

2 925,0

3 900,0

4 875,0

3920

25,00%

980,0

1 960,0

2 940,0

3 920,0

4 900,0

3930

25,06%

985,0

1 970,0

2 955,0

3 940,0

4 925,0

3940

25,13%

990,0

1 980,1

2 970,1

3 960,1

4 950,1

3950

25,19%

995,1

1 990,1

2 985,2

3 980,2

4 975,3

3960

25,26%

1 000,1

2 000,2

3 000,3

4 000,4

5 000,5

3970

25,32%

1 005,2

2 010,3

3 015,5

4 020,6

5 025,8

3980

25,38%

1 010,2

2 020,5

3 030,7

4 040,9

5 051,1

3990

25,45%

1 015,3

2 030,6

3 045,9

4 061,3

5 076,6

4000

25,51%

1 020,4

2 040,8

3 061,2

4 081,6

5 102,0

4010

25,57%

1 025,5

2 051,0

3 076,5

4 102,1

5 127,6

4020

25,64%

1 030,6

2 061,3

3 091,9

4 122,6

5 153,2

4030

25,70%

1 035,8

2 071,5

3 107,3

4 143,1

5 178,9

4040

25,77%

1 040,9

2 081,8

3 122,8

4 163,7

5 204,6

4050

25,83%

1 046,1

2 092,2

3 138,2

4 184,3

5 230,4

4060

25,89%

1 051,3

2 102,5

3 153,8

4 205,0

5 256,3

4070

25,96%

1 056,4

2 112,9

3 169,3

4 225,7

5 282,2

4080

26,02%

1 061,6

2 123,3

3 184,9

4 246,5

5 308,2

4090

26,08%

1 066,8

2 133,7

3 200,5

4 267,4

5 334,2

4100

26,15%

1 072,1

2 144,1

3 216,2

4 288,3

5 360,3

4110

26,21%

1 077,3

2 154,6

3 231,9

4 309,2

5 386,5

4120

26,28%

1 082,6

2 165,1

3 247,7

4 330,2

5 412,8

4130

26,34%

1 087,8

2 175,6

3 263,4

4 351,3

5 439,1

4140

26,40%

1 093,1

2 186,2

3 279,3

4 372,3

5 465,4

4150

26,47%

1 098,4

2 196,7

3 295,1

4 393,5

5 491,9

4160

26,53%

1 103,7

2 207,3

3 311,0

4 414,7

5 518,4

4170

26,59%

1 109,0

2 218,0

3 327,0

4 435,9

5 544,9

4180

26,66%

1 114,3

2 228,6

3 342,9

4 457,2

5 571,6

4190

26,72%

1 119,6

2 239,3

3 358,9

4 478,6

5 598,2

4200

26,79%

1 125,0

2 250,0

3 375,0

4 500,0

5 625,0

4210

26,85%

1 130,4

2 260,7

3 391,1

4 521,5

5 651,8

4220

26,91%

1 135,7

2 271,5

3 407,2

4 543,0

5 678,7

4230

26,98%

1 141,1

2 282,3

3 423,4

4 564,5

5 705,6

4240

27,04%

1 146,5

2 293,1

3 439,6

4 586,1

5 732,7

4250

27,10%

1 151,9

2 303,9

3 455,8

4 607,8

5 759,7

4260

27,17%

1 157,4

2 314,7

3 472,1

4 629,5

5 786,9

4270

27,23%

1 162,8

2 325,6

3 488,4

4 651,3

5 814,1

4280

27,30%

1 168,3

2 336,5

3 504,8

4 673,1

5 841,3

4290

27,36%

1 173,7

2 347,5

3 521,2

4 694,9

5 868,7

4300

27,42%

1 179,2

2 358,4

3 537,6

4 716,8

5 896,0

4310

27,49%

1 184,7

2 369,4

3 554,1

4 738,8

5 923,5

4320

27,55%

1 190,2

2 380,4

3 570,6

4 760,8

5 951,0

4330

27,61%

1 195,7

2 391,4

3 587,2

4 782,9

5 978,6

4340

27,68%

1 201,3

2 402,5

3 603,8

4 805,0

6 006,3

4350

27,74%

1 206,8

2 413,6

3 620,4

4 827,2

6 034,0

4360

27,81%

1 212,3

2 424,7

3 637,0

4 849,4

6 061,7

4370

27,87%

1 217,9

2 435,8

3 653,7

4 871,7

6 089,6

4380

27,93%

1 223,5

2 447,0

3 670,5

4 894,0

6 117,5

4390

28,00%

1 229,1

2 458,2

3 687,3

4 916,4

6 145,4

4400

28,06%

1 234,7

2 469,4

3 704,1

4 938,8

6 173,5

4410

28,13%

1 240,3

2 480,6

3 720,9

4 961,3

6 201,6

4420

28,19%

1 245,9

2 491,9

3 737,8

4 983,8

6 229,7

4430

28,25%

1 251,6

2 503,2

3 754,8

5 006,4

6 257,9

4440

28,32%

1 257,2

2 514,5

3 771,7

5 029,0

6 286,2

4450

28,38%

1 262,9

2 525,8

3 788,7

5 051,7

6 314,6

4460

28,44%

1 268,6

2 537,2

3 805,8

5 074,4

6 343,0

4470

28,51%

1 274,3

2 548,6

3 822,9

5 097,2

6 371,5

4480

28,57%

1 280,0

2 560,0

3 840,0

5 120,0

6 400,0

4490

28,64%

1 285,7

2 571,4

3 857,2

5 142,9

6 428,6

4500

28,70%

1 291,5

2 582,9

3 874,4

5 165,8

6 457,3

4510

28,76%

1 297,2

2 594,4

3 891,6

5 188,8

6 486,0

4520

28,83%

1 303,0

2 605,9

3 908,9

5 211,8

6 514,8

4530

28,89%

1 308,7

2 617,5

3 926,2

5 234,9

6 543,7

4540

28,95%

1 314,5

2 629,0

3 943,5

5 258,1

6 572,6

4550

29,02%

1 320,3

2 640,6

3 960,9

5 281,3

6 601,6

4560

29,08%

1 326,1

2 652,2

3 978,4

5 304,5

6 630,6

4570

29,15%

1 331,9

2 663,9

3 995,8

5 327,8

6 659,7

4580

29,21%

1 337,8

2 675,6

4 013,3

5 351,1

6 688,9

4590

29,27%

1 343,6

2 687,3

4 030,9

5 374,5

6 718,1

4600

29,34%

1 349,5

2 699,0

4 048,5

5 398,0

6 747,4

4610

29,40%

1 355,4

2 710,7

4 066,1

5 421,5

6 776,8

4620

29,46%

1 361,3

2 722,5

4 083,8

5 445,0

6 806,3

4630

29,53%

1 367,1

2 734,3

4 101,4

5 468,6

6 835,7

4640

29,59%

1 373,1

2 746,1

4 119,2

5 492,2

6 865,3

4650

29,66%

1 379,0

2 758,0

4 137,0

5 515,9

6 894,9

4660

29,72%

1 384,9

2 769,8

4 154,8

5 539,7

6 924,6

4670

29,78%

1 390,9

2 781,7

4 172,6

5 563,5

6 954,4

4680

29,85%

1 396,8

2 793,7

4 190,5

5 587,3

6 984,2

4690

29,91%

1 402,8

2 805,6

4 208,4

5 611,3

7 014,1

4700

29,97%

1 408,8

2 817,6

4 226,4

5 635,2

7 044,0

4710

30,04%

1 414,8

2 829,6

4 244,4

5 659,2

7 074,0

4720

30,10%

1 420,8

2 841,6

4 262,4

5 683,3

7 104,1

4730

30,17%

1 426,8

2 853,7

4 280,5

5 707,4

7 134,2

4740

30,23%

1 432,9

2 865,8

4 298,6

5 731,5

7 164,4

4750

30,29%

1 438,9

2 877,9

4 316,8

5 755,7

7 194,7

4760

30,36%

1 445,0

2 890,0

4 335,0

5 780,0

7 225,0

4770

30,42%

1 451,1

2 902,2

4 353,2

5 804,3

7 255,4

4780

30,48%

1 457,2

2 914,3

4 371,5

5 828,7

7 285,8

4790

30,55%

1 463,3

2 926,5

4 389,8

5 853,1

7 316,4

4800

30,61%

1 469,4

2 938,8

4 408,2

5 877,6

7 346,9

4810

30,68%

1 475,5

2 951,0

4 426,5

5 902,1

7 377,6

4820

30,74%

1 481,7

2 963,3

4 445,0

5 926,6

7 408,3

4830

30,80%

1 487,8

2 975,6

4 463,4

5 951,3

7 439,1

4840

30,87%

1 494,0

2 988,0

4 481,9

5 975,9

7 469,9

4850

30,93%

1 500,2

3 000,3

4 500,5

6 000,6

7 500,8

4860

30,99%

1 506,4

3 012,7

4 519,1

6 025,4

7 531,8

4870

31,06%

1 512,6

3 025,1

4 537,7

6 050,2

7 562,8

4880

31,12%

1 518,8

3 037,6

4 556,3

6 075,1

7 593,9

4890

31,19%

1 525,0

3 050,0

4 575,0

6 100,0

7 625,0

4900

31,25%

1 531,3

3 062,5

4 593,8

6 125,0

7 656,3

4910

31,31%

1 537,5

3 075,0

4 612,5

6 150,0

7 687,5

4920

31,38%

1 543,8

3 087,6

4 631,3

6 175,1

7 718,9

4930

31,44%

1 550,1

3 100,1

4 650,2

6 200,2

7 750,3

4940

31,51%

1 556,4

3 112,7

4 669,1

6 225,4

7 781,8

4950

31,57%

1 562,7

3 125,3

4 688,0

6 250,6

7 813,3

4960

31,63%

1 569,0

3 138,0

4 706,9

6 275,9

7 844,9

4970

31,70%

1 575,3

3 150,6

4 725,9

6 301,3

7 876,6

4980

31,76%

1 581,7

3 163,3

4 745,0

6 326,6

7 908,3

4990

31,82%

1 588,0

3 176,0

4 764,0

6 352,1

7 940,1

5000

31,89%

1 594,4

3 188,8

4 783,2

6 377,6

7 971,9

 

 

 
Создан 07 апр 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
бесплатный счетчик