Інтернет-газета ДРОГОБИЦЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО

 

Девіз 2015 року – «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці»

28 квітня – Всесвітній день охорони праці 

З огляду на тяжкість наслідків нещасних випадків і захворювань, пов'язаних з працею на виробництві та намагаючись привернути увагу світового співтовариства до створення належних умов праці для людини за принципом пріоритетності її життя та здоров'я, Міжнародна організація праці (МОП) щороку відзначає Всесвітній день охорони праці.


Згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/2006 встановлено національний День охорони праці,який щороку відзначається 28 квітня, що збігається в часі із Всесвітнім днем охорони праці і проводиться на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та галузей економічної діяльності  України.


Головною метою державної політики України в сфері охорони праці є збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Зараз наша країна, як і багато інших держав світу, переживає складні часи фінансово-економічної кризи. Однак, за будь-яких обставин конституційне право працівника на належні, безпечні та здорові умови праці повинно забезпечуватись роботодавцем і бути предметом особливої турботи та контролю держави.

Основоположний принцип державної політики повністю відповідає девізу  МОП щодо проведення Всесвітнього дня охорони праці у 2015 році «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці».

Основними напрямками діяльності державної санітарно- епідеміологічної служби з розділу гігієни праці є здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об’єктами промислового та сільського господарства, гігієнічна оцінка умов та характеру праці на робочих місцях, контроль умов праці працівників на відповідність гігієнічним нормативам, проведення атестації робочих місць за умовами праці, санітарно-гігієнічна паспортизація стану виробничих та сільськогосподарських підприємств.


 Фахівці санепідзакладів області здійснюють свою діяльність щодо виконання санітарних та протиепідемічних заходів усіма підприємствами, установами, посадовими особами, підприємцями. Основним і єдиним об’єктивним критерієм оцінки стану умов праці є результати лабораторно-інструментальних замірів і їх гігієнічна оцінка. Для проведення цих робіт  санепідслужба області має потужну матеріально-технічну базу. Наші лабораторії оснащені сучасним лабораторним обладнанням. Постійно проводиться оновлення апаратури та введення нових методик.


    Технічна та технологічна відсталість обладнання та виробничих процесів на частині підприємств, значний знос основних засобів виробництва,  обмежені  вирішення стратегічних завдань розвитку комплексу, не дозволяють створити безпечні в санітарно-гігієнічному відношенні умови праці.


 На формування загальної ситуації на підприємствах впливає зміна як форм власності так і самих власників, але при цьому не вирішується питання покращення  умов праці  тощо. Не завершена в повному об’ємі робота по атестації робочих місць за умовами праці . Не проводиться контроль повітря робочої зони згідно вимог ГОСТу 12.1.005-88. В основному це на малих приватних об’єктах підприємницької діяльності. На цих об’єктах розміщена значна частина шумо- та віброгенеруючого обладнання, технологічні процеси пов’язані зі значним виділенням в повітря робочої зони пилу, в основному рослинного походження. На незадовільному рівні санітарно-побутове обслуговування працюючих, забезпечення працюючих спецодягом та засобами індивідуального захисту, не організоване централізоване прання спецодягу. Значна частина працюючих не забезпечена гарячим харчуванням.


Відповідно до законодавства працівники, які зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, користуються державними гарантіями (пільгами та компенсаціями), а саме, правом на : пенсії за віком на пільгових умовах, скорочений робочий тиждень, щорічні додаткові відпустки, доплати і надбавки до   тарифних ставок (посадових окладів), безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування, молока або інших рівноцінних харчових продуктів.


У разі виявлення порушення санітарних вимог та при отриманні  нестандартних результатів лабораторно-інструментальних досліджень (перевищення встановлених нормативів)   до таких підприємств і посадових осіб застосовуються адміністративні та адміністративно-запобіжні заходи.


Завданням цієї широкомасштабної акції є привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання та громадських організацій до фактичного стану безпеки й умов праці в галузях, на конкретних підприємствах, у виробничих підрозділах і на робочих місцях, сприяння своєчасному виявленню та усуненню порушень норм і правил, причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, надання всебічної підтримки потерпілим на виробництві працівникам, вшанування пам'яті загиблих.


Спеціалістами санепідслужби проводиться постійна робота по недопущенню виникнення професійних захворювань серед працюючих на промислових та сільськогосподарських об’єктах області.


Відрадно, що в області склалася тенденція по зниженню рівня професійної захворюваності. Так, кількість професійних захворювань, зареєстрованих на території області знизилась з 38 випадків у 1989 році до 3-5 випадків, які реєструються протягом останніх років, це притому що по Україні за останні роки реєструється понад 10 тисяч випадків профзахворювань щорічно.

Гострої професійної патології (гострих професійних отруєнь та профзахворювань) за останні 5 років не реєструвалось.


Зважаючи на пріоритетність життя і здоров’я людей, роботодавці не повинні заощаджувати на створенні здорових і безпечних умовах праці на підприємствах та скорочувати кількість фахівців, які опікуються цими проблемами тощо.


 Сподіваємось, що конкретна робота  істотно змінить ставлення роботодавців і працівників до вирішення проблем охорони праці в усіх галузях економіки, сприятиме усуненню або зменшенню ризиків для життя та здоров'я людей, поліпшенню організації профілактики нещасних випадків і виробничо зумовлених захворювань упродовж поточного і наступних років.

 

Підготувало Дрогобицьке міжміське управління ГУ Держсанепідемслужби у Львівській обл.

 

 Обновлен 10 мая 2015. Создан 27 апр 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
бесплатный счетчик